Przyjęcia

Najważniejsze informacje:

Do Ośrodka przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (innych niż wyłącznie alkohol), które odbyły detoks.

Przyjmujemy osoby z ważnym skierowaniem od lekarza psychiatry.

Prowadzimy dwa osobne programy – dla mężczyzn oraz dla kobiet z dziećmi.

Ośrodek nie przyjmuje osób z rozpoznaniem tzw. „podwójnej diagnozy”.

Termin przyjęcia należy ustalić telefonicznie, obowiązuje lista kolejkowa.


Przyjeżdżając do ośrodka zabierz ze sobą:

 • dobry nastrój i pozytywne nastawienie
 • dokument tożsamości
 • dokumentacje medyczną przebytych chorób i pobytów w placówkach zdrowia jeśli posiadasz
 • dokumentacje związaną z sytuacją prawną (policja, prokuratura, kurator, sąd)
 • inną dokumentację urzędową
 • środki higieny osobistej
 • obuwie, odzież sportową
 • odzież osobistą
 • tytoń, papierosy, napoje, słodycze muszą być oryginalnie zapakowane

Nie zabieraj:

 • stresu i złego humoru
 • narkotyków, dopalaczy, alkoholu (w ośrodku panuje pełna abstynencja od wszystkich substancji psychoaktywnych – uszanuj to)
 • sprzętu elektronicznego, laptopów, tabletów
 • wartościowych przedmiotów

+48 693 865 562
pon-pt w godz. 8:00-15:00

Instruktorka terapii uzależnień i certyfikowana edukatorka HIV/AIDS. W Zbicku pracuje od 35 lat. Obecnie zajmuje się rekrutacją i przyjęciami pacjentów na leczenie oraz prawidłowym obiegiem wszystkich dokumentów z NFZ.