Program dla Kobiet

Zapraszamy do Naszego Ośrodka Terapeutycznego dla Kobiet i Matek z Dziećmi

W naszym ośrodku oferujemy wyjątkowe wsparcie dla kobiet i matek z dziećmi, które borykają się z problemami uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Budując na 41-letnim doświadczeniu, stworzyliśmy bezpieczne i wspierające środowisko, które promuje odpowiedzialność, zdrowe relacje z dziećmi oraz osobisty rozwój. Nasz ośrodek to miejsce, gdzie kobiety mogą tworzyć swoją społeczność terapeutyczną, pełnić różne funkcje, planować swoje dni i uczyć się radzenia sobie z wyzwaniami życia codziennego.

Nasze Podejście do Terapii

W naszym ośrodku, terapia jest ukierunkowana na holistyczne podejście do uzdrowienia, co obejmuje rozwój osobisty, umiejętności społeczne, a także zdrowe relacje z dziećmi. Oto główne komponenty naszego programu terapeutycznego:

Edukacja i Wsparcie

  • Zajęcia Psychoedukacyjne i Warsztaty: Oferta edukacyjna obejmuje szereg tematów, które pomagają w poprawie funkcjonowania i zwiększeniu samoświadomości. Pracujemy nad rozwiązaniem problemów, takich jak niska samoocena, stres i lęk.
  • Warsztaty „Porozumienie bez Przemocy”: Te warsztaty skupiają się na nauce budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co jest niezbędne dla zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Terapie Dodatkowe

  • Hipoterapia: Hipoterapia to forma rehabilitacji, która wykorzystuje konie do wspierania fizycznego, psychologicznego i społecznego rozwoju pacjentek.
  • Arteterapia i Terapia Ruchowa: Poprzez sztukę i ruch, kobiety mają możliwość wyrażania swoich emocji, przepracowania trudnych doświadczeń oraz budowania pozytywnego obrazu siebie.
  • Relaksacja. Uczy technik radzenia sobie ze stresem, akceptacji swojego ciała i zbudowania większej świadomości siebie poprzez ciało.
  • Grupy Wsparcia dla Matek: Specjalne grupy wsparcia skupiają się na wyzwaniach, z którymi borykają się matki, i oferują praktyczne strategie radzenia sobie z macierzyństwem w trakcie procesu zdrowienia.

Zintegrowane Wsparcie dla Dzieci

  • Zajęcia Rozwojowe dla Dzieci: Dzieci są naszym priorytetem i oferujemy specjalistyczne zajęcia, które pomagają w ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym.
  • Terapia Rodzinna: Organizujemy sesje terapeutyczne, które skupiają się na poprawie komunikacji i budowaniu silnych więzi rodzinnych.

Wspólna Droga do Zdrowia

W naszym ośrodku, każda kobieta ma szansę na nowy początek. Z zaangażowaniem i wsparciem, wierzymy, że każda kobieta ma w sobie siłę, aby przezwyciężyć uzależnienie i stworzyć zdrową, szczęśliwą przyszłość dla siebie i swoich dzieci.

Specjaliści opiekujący się grupa kobiecą

Kierowniczka oddziału damskiego w Ośrodku Monar w Zbicku. Psycholożka kliniczna i specjalistka terapii uzależnień. Psychoterapeutka w trakcie szkolenia.

Psycholożka i specjalistka terapii uzależnień.

Specjalistka terapii uzależnień z wieloletnim stażem. Z Ośrodkiem Monar w Zbicku jest związana od ponad 20 lat. W wolnych chwilach brzdąka na gitarze i jeździ na rolkach.

Instruktorka terapii uzależnień w trakcie certyfikacji oraz przyszła psycholożka. Od trzech lat związana z Ośrodkiem w Zbicku. W ramach odpoczynku jeździ na rolkach albo idzie na siłownie. Nie odmówi też obejrzenia dobrego filmu.

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Rodzynek w kadrze damskiej. Ze Zbickiem związany od wielu lat. Najpierw w roli wolontariusza, następnie terapeuty. Praca z drugim człowiekiem zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej sprawia mu wiele radości i satysfakcji. W relacji z pacjentem/klientem skupia się na towarzyszeniu człowiekowi we wspólnej podróży jaką jest psychoterapia, wierząc, że każdy ma w sobie siłę do tego, aby się zmienić.