Poradnia Leczenia Uzależnień w Opolu

Poradnia Leczenia Uzależnień, oferuje kompleksową pomoc dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich. Przeprowadzamy leczenie, poradnictwo i konsultacje, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nasza oferta obejmuje zajęcia grupowe, spotkania indywidualne, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne. Współpracujemy z Ośrodkiem Stacjonarnym w Zbicku, tworząc spójne środowisko terapeutyczne, które łączy siły obu placówek, zapewniając kompleksową opiekę. Obie instytucje są integralną częścią Monaru, działając razem w dążeniu do zdrowia i trwałej zmiany.

Terapie i Poradnictwo

Leczenie uzależnień to proces długoterminowy, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjentów, jak i ich rodzin. Nasza poradnia oferuje różnorodne formy terapii, które są projektowane tak, aby spełniać obowiązujące standardy w lecznictwie odwykowym. Podstawą naszych działań jest terapia grupowa i indywidualna, które prowadzone są przez doświadczonych terapeutów uzależnień.

Poradnictwo to także kluczowy element naszej oferty. Oferujemy wsparcie nie tylko dla osób uzależnionych, ale także dla ich bliskich i współuzależnionych. Rozumienie dynamiki uzależnienia i wpływu, jaki ma ono na relacje rodzinne, jest kluczowe dla skutecznego leczenia. Specjalnie dla bliskich osób uzależnionych powstała dedykowana grupa, której spotkania odbywają się co wtorek.

Konsultacje oferowane w naszej poradni, obejmują indywidualne spotkania z terapeutami, które pozwalają na zdiagnozowanie problemu i zaprojektowanie planu leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta.

Edukacja i Wsparcie

Zajęcia psychoedukacyjne są niezbędne dla zrozumienia przez pacjentów i ich bliskich natury uzależnienia. Przez edukację, pacjenci uczą się rozpoznawania wzorców myślenia i zachowania, które prowadzą do uzależnienia, a także nabywają umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą życie bez substancji psychoaktywnych.

Warsztaty oferowane przez naszą poradnię, obejmują różnorodne tematy, które skupiają się wokół psychoedukacji odnośnie uzależnienia, ale również rozwijaniu umiejętności życiowych, takich jak radzenie sobie ze stresem, budowanie zdrowych relacji czy rozwijanie kompetencji społecznych. Rozumiemy jak ważne są to umiejętności w kontekście najnowszych badań, które wskazują na coraz wyższy odsetek coraz młodszych osób sięgających po używki. Prowadzimy zatem zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty w szkołach dzieląc się swoją wiedzą z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Grupy Wsparcia i Spotkania Indywidualne

Spotkania indywidualne stanowią podstawę naszej oferty terapeutycznej. Cotygodniowe sesje terapeutyczne pozwalają na głęboką refleksję nad przyczynami uzależnienia, a także na opracowanie indywidualnych strategii radzenia sobie i osiąganie celów leczenia.

Zajęcia grupowe pozwalają pacjentom dzielić się swoimi doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami z innymi, którzy rozumieją, przez co przechodzą.

Indywidualne Podejście do Każdego Pacjenta

Wszystkie nasze działania są projektowane z myślą o najlepszym wsparciu dla pacjentów i ich rodzin. Program spotkań czy to indywidualnych, czy grupowych jest konstruowany w oparciu o najnowsze badania i obowiązujące standardy w lecznictwie odwykowym, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez nas usług.

Zapraszamy do naszej Poradni wszystkich, którzy są gotowi podjąć trud wyzwań związanych z uzależnieniem, a także tych, którzy chcą wesprzeć swoich bliskich w tym procesie. Udzielamy wsparcia dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego pacjenta, oferując indywidualne plany leczenia, wszechstronne wsparcie terapeutyczne oraz psychoedukację, która jest niezbędna dla trwałego zdrowienia i pełnego życia bez uzależnienia.

Specjaliści w Poradni:

Kierowniczka Poradni Leczenia Uzależnień w Opolu. Psycholożka i specjalistka terapii uzależnień.

Specjalista terapii uzależnień

Psycholog

Specjalista terapii uzależnień z ponad 20 letnim stażem. W Poradni w Opolu prowadzi grupę dla osób, które ukończyły leczenie.

Psycholog.

Specjalistka terapii uzależnień. Oprócz sesji indywidualnych w Poradni prowadzi grupę wsparcia dla osób współuzależnionych.

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Praca z drugim człowiekiem sprawia mu wiele radości i satysfakcji. W relacji z pacjentem/klientem skupia się na towarzyszeniu człowiekowi we wspólnej podróży jaką jest psychoterapia, wierząc, że każdy ma w sobie siłę do tego, aby się zmienić.