goscimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Statystyka

Historia Zbicka

 

Zanim w 1982 roku Marek Kotański zaadoptował dworek na terapię...Było to kiedyś Królewskie Nadleśnictwo, a przedtem książęcy zamek łowiecki. Za panowania króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, utworzono tutaj folwark. Został on później przekazany w dziedziczną dzierżawę, a następnie (15 lipca 1846 r.) przeszedł na własność podporucznika Władysława Reymann’a z miejscowości Borek w powiecie prudnickim. Ten godny szacunku, pobożny właściciel dóbr szlacheckich postanowił na wiosnę roku 1854 zaspokoić religijne potrzeby okolicznej ludności, zamieszkałej w dość dużym oddaleniu od opolskiego kościoła parafialnego, poprzez zbudowanie (jeszcze w tym samym roku) na terenie swojego majątku pięknej, obszernej, krytej gontem i zaopatrzonej w małą wieżę, kaplicy. Mieszkańcy okolicznych miejscowości: Chrząstowic, Suchego Boru i Lędzin partycypowali w kosztach budowy przez dary pieniężne i dowóz materiałów budowlanych oraz darowizny na wyposażenie wnętrza kaplicy. Pozostałe koszty budowy pokrył właściciel dóbr szlacheckich Reymann. Obraz ołtarzowy (kopia Matki Boskiej Piekarskiej) namalował gimnazjalny nauczyciel rysunku, Buffa z Opola. Metropolita Heinrich zatwierdził ufundowanie kaplicy, zezwolił na odprawiania w niej Mszy świętej i zlecił równocześnie archiprezbiterowi Gleich’owi z Opola poświęcenie kaplicy. Nastąpiło to w uroczysty sposób 9 listopada 1854 r. Sam metropolita Heinrich odwiedził kaplicę 17 lipca 1855 r. przy okazji bierzmowania na terenie archiprezbiteratu Opole. W kaplicy, wyposażonej w organy i dzwon, często odprawiano Mszę świętą. Celebrowali w niej przyjaciele fundatora i duchowni z Opola. W roku 1858 właściciel Reymann sprzedał majątek i przeniósł się do Opola. Klucze do kaplicy przekazał zasłużonemu przy jej budowie osadnikowi Karlowi Michalskiemu z Lędzin. Działania mieszkańców Lędzin zmierzały teraz do tego, by przenieść kaplicę do Lędzin. Nowy właściciel Zbicka, któremu bardzo zależało na tym, by działkę, na której stała kaplica, odzyskać dla swego majątku, popierał ich starania. W końcu arcybiskup wyraził zgodę na przeniesienie kaplicy ze Zbicka do Lędzin. W Lędzinach szybko znalazła się działka budowlana. Karl Michalski aktem notarialnym z dnia 23 maja 1868 r. zezwolił na budowę kaplicy na swoim gruncie, którym odtąd będzie dysponował katolicki proboszcz z Opola. Niedługo po tym kaplica została przez mieszkańców Lędzin rozebrana, przewieziona do Lędzin i na nowo, w tym samym stylu, zbudowana. Tylko sufit nad prezbiterium zyskał teraz sklepienie. W miejsce pokrycia gontem dano kaplicy masywne pokrycie dachówkowe, a dotychczasowe jednoskrzydłowe drzwi zostały zmienione na dwuskrzydłowe. Już w dniu 17 listopada 1868 r. kaplica została poświęcona przez archiprezbitera Porsch’a z Opola. Koszty przeniesienia kaplicy ze Zbicka do Lędzin pokryli wierni z Lędzin. Na ten cel wykorzystano również 300 marek, które zapłacił nowy właściciel Zbicka za zwolnienie gruntu, na którym stała kaplica. W październiku 1870 r. przeniósł się do Lędzin na emeryturę były proboszcz z Brynicy Jakub Czogalla. Zrezygnował on w roku 1869 ze swojej  parafii i prowadził początkowo duszpasterstwo w klasztorze w Czarnowąsach, do chwili kiedy jesienią tego roku został w tym klasztorze zatrudniony kapelan Hugo Lex z Nysy. Codziennie odprawiał teraz Mszę świętą w Lędzinach, która w niedziele miała charakter uroczysty. Niestety ten dogodny dla wiernych czas trwał tylko pięć lat, gdyż w dniu 1 sierpnia 1875 r. lubiany przez wiernych ksiądz Czogalla zmarł mając 64 lata. Wierni z Lędzin towarzyszyli mu w jego ostatniej drodze do Brynicy, gdzie został pochowany. Teraz nabożeństwa odbywały się w Lędzinach bardzo rzadko i tylko w niedziele. W październiku 1870 r. przebywał w archiprezbiteracie Opole sufragan Gleich, celem udzielenia sakramentu bierzmowania. Przy tej okazji odwiedził również kaplicę Maryjną w Lędzinach. 18 marca 1888 zmarł w Opolu, mając 69 lat, budowniczy i fundator kaplicy Reymann. Zmarły cieszył się w Opolu i okolicy najwyższym uznaniem. W latach 1850 – 1855 reprezentował opolski okręg wyborczy w drugiej izbie Landtagu. Ten szlachetny dobroczyńca znalazł swoje ostatnie miejsce spoczynku na opolskim cmentarzu. W roku 1891, w którym opady deszczu były szczególnie intensywne i zboże zaczęło kiełkować w snopkach, parafia opolska pod przewodnictwem kapelana Pittach’a zorganizowała pielgrzymkę błagalną do kaplicy Maryjnej w Lędzinach. Podczas Mszy św. niebo się wypogodziło i nastąpiła piękna pogoda. Wierni z Gosławic i Kolonii Gosławickiej, po złożeniu ślubowania, co roku w maju przychodzą z pielgrzymką do kaplicy w Lędzinach. Tradycja ustna głosi, że pierwszy raz przyszli przed obraz Matki Boskiej w 1858 r. (jeszcze do Zbicka), aby prosić o deszcz, gdyż panująca wówczas susza zagrażała plonom. I już w drodze powrotnej zaczęło padać. Dziś w ośrodku też dzieją się "cuda", jednak poza modlitwą w naszej kaplicy, należy włożyć dużo wiary, zaangażowania i pracy. Taka jest recepta na cud zmiany w naszym domu. I każdy może tego cudu dostąpić. Nawet najdłuższa wędrówka wymaga zrobienia pierwszego kroku.

Stowarzyszenie MONAR zostało oficjalnie zarejestrowane w 1981 roku. Ośrodek MONAR w Zbicku powstał w 1982 roku i był pierwszym w Polsce ośrodkiem dla osób uzależnionych, które jednocześnie były nosicielami wirusa HIV. Po kilku latach działalność ośrodka została zawieszona. Przerwa na przełomie 1988 roku trwała kilka miesięcy by wiosną 1989 wznowić działalność w zmienionej formule, która trwa nie przerwanie do dzisiaj. W 2007 roku zbudowaliśmy nową stołówkę z nowoczesnym zapleczem kuchennym. Od 2009 roku ruszyła budowa nowego obiektu mieszkalno-terapeutycznego o powierzchni użytkowej 650 metrów kwadratowych, przystosowanego również do leczenia osób niepełnosprawnych. Nowy obiekt został oddany do użytku w październiku 2013 roku.

 

 

 

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.